קורסים

צולל הצלה

Rescue Diver סקירת הקורס: קורס צולל הצלה מהווה את אחד הקורסים בעלי הערך והמשמעותיים ביותר שצולל יכול לעבור מעצם הקנייתו

פרטים מלאים »